บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

     - บริการรับ-ส่ง งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
     - ตรวจเช็คงาน 1-2 วัน
     - ตรวจเช็คประเมินราคาซ่อมฟรี เสนอราคาแล้วลูกค้าไม่สั่งซ่อม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - รับประกันงานซ่อม 3-6 เดือน
     - ตรวจเช็คงานด้วยทีมช่างคุณภาพมีประสบการณ์ และเครื่องมือตรวจเช็คที่ทันสมัย

Visitors: 76,966